2PN 2WC 59,33m2 Tầng 10-23

£25,000,000.00

Quy trình Booking giữ chỗ:

  • Booking  có hoàn trả: 50  triệu/căn
  • Ngày mở bán ráp giỏ hàng – có giá chi tiết sẽ là ngày chuyển cọc chính thức quý khách toàn quyền mua hoặc huỷ Booking
  • Các chính sách ưu đãi kèm theo áp dụng trên từng căn  hộ bao gồm: Chính sách mua sỉ, chính sách thanh toán nhanh, chính sách giới thiệu